FAK­TA

BT - - NYHEDER -

Sig­ne Mol­de- Ame­lung ( f. 1977) er li­ge nu med i pro­gram­met ’ Quizzen med Sig­ne Mol­de’, på DR2, hvor kend­te kon­kur­re­rer om at ken­de til ugens be­gi­ven­he­der. Før det var hun i Det Nye Tal­ks­how på DR1 sam­men med An­ders Lund Mad­sen. Sig­ne var vært i X Fa­ctor i 2013, hvor hun er­stat­te­de Li­se Røn­ne. Hun har tid­li­ge­re væ­ret vært på for­skel­li­ge pro­gram­mer på TV 2 Zulu, bl. a. Sa­ra & Sig­ne og Zulu La­te Night Li­ve. I for­bin­del­se med sit ar­bej­de på Det Nye Tal­ks­how måt­te Sig­ne Mol­de- Ame­lung ta­ge imod en bø­de på 10.000 kro­ner og en an­mærk­ning på straff eat­te­sten, eft er hun ved en re­cep­tion på den nye po­li­ti­sta­tion i Ny­kø­bing Sjæl­land i 2011 hev en øk­se, en pe­ber­spray og ad­skil­li­ge kni­ve op af sin hånd­ta­ske. Po­li­ti­et kun­ne ik­ke se det mor­som­me i den hap­pe­ning og kvit­te­re­de med en sig­tel­se for over­træ­del­se af vå­ben­loven. Hun er gift med Pe­ter Mol­de- Ame­lung.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.