Bonu­s­in­fo til kvin­der om Sig­ne Mol­de- Ame­lung

BT - - NYHEDER -

Hun har ud­talt til bla­det In­spira­tion, at hun før­hen brug­te me­get tid på at ren­se sin hud og bru­ge go­de cre­mer, men fi k plud­se­lig ud­slæt. Hen­des hud­læ­ge sag­de til hen­de: » Du gør alt for me­get. Prøv at la­de væ­re med at gø­re no­get ved din hud i no­gen tid, så går det over. « Det hjalp, og si­den da har hun in­tet gjort, ud over at va­ske sig med vand om aft enen og bru­ge en an­sigtscre­me, når det er koldt uden­for.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.