Fart på hy­brid ef­ter di­e­selskan­da­le

BT - - BILER -

Iføl­ge ty­ske Au­to Bild har Volkswa­gen i kølvan­det på di­e­selskan­da­len sat tur­bo på ud­vik­lin­gen af en ny hy­brid­mo­del, der skul­le væ­re klar i 2018. I mod­sæt­ning til mær­kets nu­væ­ren­de hy­bri­der bli­ver den ny hy­brid ud­vik­let ude­luk­ken­de som hy­brid­bil. Den bli­ver alt­så kon­kur­rent med Toy­o­ta Pri­us og den nye Hyun­dai Io­niq. Det er spe­ku­la­tio­ner, men Au­to Bild me­ner at vi­de, at de­sig­net vil min­de om kon­cept­bi­len XL1 ( bil­le­det), og driv­linj­en vil væ­re ba­se­ret på VWs 1,4 li­ters TSI- mo­tor i kom­bi­na­tion med en el- mo­tor. Brænd­sto­fø­ko­no­misk ly­der ty­sker­nes gæt på ca. 30 km/ l.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.