Kus­sions­klub

BT - - SPORTEN -

vo­ke­re­de. Og så var det, at vi ( Glen og Lars Søndergaard, red.) råb­te lidt ad hin­an­den. «

Glen Rid­ders­holm kun­ne og­så sag­tens hu­ske skæn­de­ri­et, der for pu­bli­kum min­de­de om to ar­ri­ge pit­bulls, som kun ven­te­de på fj er­de- dom­me­rens til­la­del­se til at drø­ne ud af hver de­res bur.

» Vi var eni­ge om at væ­re ue­ni­ge. Lars føl­te sig med ret­te snydt for et straff es­park, mens jeg hav­de fo­kus på, at Spal­vis pro­vo­ke­re­de min spil­ler. Vi snak­ke­de om to for­skel­li­ge ting, så egent­lig var dra­ma­et ik­ke stør­re end det. Vi gav hånd lidt eft er. Lars og jeg har det nor­malt rig­tig godt sam­men. Det har vi og­så fort­sat, « sag­de Glen Rid­ders­holm. Nul kær­lig­hed til Dun­can Hvor der var hånd­tryk og må­ske og­så en lil­le und­skyld­ning mel­lem de to træ­ne­re, fi k Mor­ten Dun­can Ras­mus­sen en no­get hår­de­re kær­lig­hed at fø­le fra hjem­me­hol­dets fans, som over­dyn­ge­de ba­nen og AGFan­gri­be­ren med halv­tom­me fa­dølskrus i util­freds­hed over An­ders Poul­sens døm­te straff es­park til aar­hu­si­a­ner­ne. Hel­dig­vis for de hå­nen­de fans brænd­te an­gri­be­ren, men han af­vi­ste at væ­re ble­vet in­ti­mi­de­ret af de fl yven­de gen­stan­de, selv­om han ærg­re­de sig over den mis­se­de chan­ce.

Må­ske fort­sat­te den våde aft en for til­hæn­ger­ne i det nord­jy­ske nat­te­liv, men de skul­le godt nok an­stren­ge sig for at over­gå fod­bold­kam­pen på dra­ma- ska­la­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.