’ Alt gik galt’

BT - - OL- KVALIFIKATION - NED­T­UR

gro er OL- bil­let­ten sik­ret. Sker det, vil al­le væ­re gla­de. «

Klavs Bruun Jør­gen­sen var langt fra ene om at væ­re skuff et.

» Men vi kan tak­ke os selv for det. Vi var der hver­ken men­talt el­ler spil­le­mæs­sigt, « sag­de ve­te­ra­nen Ann Gre­te Nør­gaard, der trods ned­t­u­ren sta­dig tror på dansk OL- kva­li­fi ka­tion.

» Vi må ba­re par­ke­re den­ne op­le­vel­se og så se fremad, « sag­de hun og blev bak­ket op i sit syns­punkt af ven­stre­hånds­skyt­ten Ca­mil­la Dal­by, der med fi re scor­in­ger del­te top­sco­rer­vær­dig­he­den på det dan­ske hold med Met­te Tran­borg.

Tab­te du­el­ler­ne

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.