1,75

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ho­bro er stort set al­le­re­de ryk­ket ud af Su­per­liga­en, og be­dømt ud fra de før­ste kam­pe i for­å­ret er der hel­ler ik­ke me­get, der ty der på en snar­lig opblom­string for hol­det. Oveni har man så Mads Ju­ste­sen i ka­ran­tæ­ne, mens Mary­on Ge­or­ge er tvivl­s­om eft er den ska­de, der tvang ham ud mod FCM, hvil­ket ik­ke gør tin­ge­ne bed­re for Ho­bro. Mod­sat har OB vist mas­ser af kva­li­tet i de før­ste for­års­run­der, og selv om det sta­dig skræm­mer, at hol­det har et me­get lavt bund­ni­veau, bør de sta­dig væ­re ri­ge­ligt stær­ke til at ta­ge fra Ho­bro med tre po­int.

Od­dset er fun­det hos Bets­a­fe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.