2,85

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Me­get fri­sten­de odds på Ny­kø­bing. Gæ­ster­ne rå­der over et stærkt hold, som i vin­ter­pau­sen er ble­vet for­stær­ket med An­ders Due, og skal slet ik­ke af­skri­ves i spil­let om op­ryk­ning. Det skal Mid­del­fart. På grund af rod i øko­no­mi­en, har man få­et fra­truk­ket 12 po­int, hvil­ket re­elt set re­du­ce­rer hol­dets for­år til lut­ter træ­nings­kam­pe, og der­til kom­mer ta­ber af træ­ner Car­sten Hem­m­ings­en og top­sco­rer San­dro Spa­so­je­vic. Oveni spil­les kam­pen på kunst­græs, hvil­ket er et un­der­lag, der fa­vo­ri­se­rer Ny­kø­bing. Gi­ver ik­ke me­get me­ning, at gæ­ster­ne ik­ke er fa­vo­rit­ter.

Od­dset er fun­det hos Nor­di­cBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.