2,16

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Af en el­ler an­den grund bli­ver West Ham ba­re ved med at bli­ve un­der­vur­de­re­de i årets Pre­mi­er Le­ague. De har et glim­ren­de kol­lek­tiv med su­per­stjer­nen Dmi­tri Pay­et, som kan af­gø­re kam­pe­ne, og ska­des­si­tu­a­tio­nen ser bed­re ud end læn­ge. Chel­sea har me­re el­ler min­dre kun æren til­ba­ge at spil­le for, og eft er en fl ot start un­der Guus Hid­dink har ni­veau­et væ­ret da­len­de. Det var helt fortjent, at Sto­ke hen­te­de po­int på Stam­ford Brig­de se­ne­st, og oveni er Die­go Cos­ta så i ka­ran­tæ­ne. Pen­ge­ne må der­for sæt­tes på po­int til gæ­ster­ne.

Od­dset er fun­det hos Unibet ( asi­an + 0,5)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.