UGENS APP

BT - - KORT NYT -

El­sker du at gå i bi­o­gra­fen? Og er du ty pen, der sid­der klar al­le­re­de in­den, re­k­la­mer­ne går i gang? Så kan du med for­del down­lo­a­de den­ne app. I Nor­disk Films bi­o­gra­fer kan du så få ti­den til at gå – in­den fi lmstart – ved at del­ta­ge i sjove spil, der fo­re­går på det sto­re lær­red. Sam­men med din bi­o­graf- mak­ker og re­sten af sa­len kan I kæm­pe om for­skel­li­ge præ­mi­er. Du har for­del, hvis du al­le­re­de har ap­pen på din te­le­fon og ik­ke skal fum­le med at hen­te den i bi­o­gra­fen. Du kan vin­de alt fra mund­skyld til po­pcorn. Navn: BioSpil Plat­form: iPho­ne og An­droid Pris: Gra­tis

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.