Mo­gens Blom

BT - - MODE -

• 60 år. • Er ud­dan­net i in­ter­na­tio­na­le ud­vik­lings­stu­di­er på RUC. • Har for Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et ar­bej­det med ud­vik­lings­pro­gram­mer i he­le ver­den. • Ar­bej­de­de ni år i Mel­le­mø­sten med Det Ara­bi­ske Ini­ti­a­tiv som kon­su­lent. • Skri­ver spæn­dings­ro­ma­ner der fo­re­går i det diplo­ma­ti­ske mil­jø i Mel­le­mø­sten. Den se­ne­ste bog hed­der ’ Ar­ven fra Bas­ra’ og er net­op ud­kom­met på Lindhardt og Ring­hof. • Bor i Sø­borg med sin ko­ne og tre søn­ner samt en pap­dat­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.