Det var en

BT - - MODE -

aha- op­le­vel­se for mig, at kløf­ten er så stor. I da­ge­ne ef­ter an­gre­bet be­slut­te­de jeg, at jeg vil­le væ­re med til at byg­ge bro over den kløft

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.