Læg sa­gen frem

BT - - TEMA -

Først og frem­mest skal par­ter­ne ha­ve lov at læg­ge de­res sag frem. I den­ne fa­se er der be­skyld­nin­ger, be­brej­del­ser og ’ fø­lel­ser uden på tø­jet’. Men i den­ne fa­se lig­ger for­løs­nin­gen ved at få lov at gi­ve ud­tryk for si­ne fru­stra­tio­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.