Ho­kus po­kus el­ler?

BT - - BOG- FIX -

Kan vo­res tan­ker og fø­lel­ser på­vir­ke vo­res fy­si­ske hel­bred? Kan man træ­ne sin hjer­ne til hel­bre­de sin krop? Den slags spørgs­mål sat­te den bri­ti­ske vi­den­skabsjour­na­list Jo Mar­chant sat sig for at un­der­sø­ge. I bo­gen ’ Hel­bre­del­sens psy­ko­lo­gi’ er hun på en rej­se ver­den rundt, hvor hun ta­ler med læ­ger, pa­tien­ter og for­ske­re – på jagt eft er svar. Gyl­den­dal, 350 kr.

We­e­kend - 19.03.2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.