Flyka­ta­stro­fe i Rusland

BT - - NYHEDER -

PI­LO­TER OP­GAV LAN­DING Ro­stov ved Don: Al­le 62 per­so­ner om bord på et Bo­e­ing 737- pas­sa­ger­fl y er om­kom­met ved et fl ystyrt i Ro­stov ved Don i Rusland.

Rus­si­ske myn­dig­he­der si­ger iføl­ge nyheds­bu­reau­et Tass, at ulyk­ken for­ment­lig en­ten skyl­des en men- ne­ske­lig fejl på grund af dår­ligt vejr el­ler en tek­nisk fejl.

En af de så­kald­te sor­te bok­se på fl yet fra sel­ska­bet Fly­du­b­ai er fun­det. De fl este om­kom­ne var rus­se­re. - Der var 62 men­ne­sker om bord. 12 af dem var ud­læn­din­ge, nem­lig syv be­sæt­nings­med­lem­mer og fem pas­sa­ge­rer, sag­de den rus­si­ske ka­ta­stro­fe­mi­ni­ster Vik­tor Jatsut­sen­ko.

Fly­du­b­ai op­ly­ser, at 44 om bord var rus­se­re, ot­te var ukrai­ne­re, to var in­de­re, og der var en pas­sa­ger fra Us­be­ki­stan.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.