Ry­a­nair hit­ter i sta­ten

BT - - NYHEDER -

Når statsan­sat­te skal fl yve til ud­lan­det i for­bin­del­se med de­res ar­bej­de, står der i sti­gen­de grad Ry­a­nair på bil­let­ten. En op­gø­rel­se fra Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et vi­ser, at sta­ten i 2015 ind­køb­te 770 bil­let­ter fra det ir­ske lav­pris­sel­skab, skri­ver avi­sen. dk. SF har bedt fi nans­mi­ni­ste­ren om en op­gø­rel­se og me­ner, der er brug for po­li­tisk hand­ling.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.