Nor­ge vandt roy­al land­skamp på ski

BT - - NYHEDER -

SEJR TIL NOR­GE Det blev desvær­re til et dansk ne­der­lag, da Dan­marks kron­prins Fre­de­rik lør­dag kør­te om kap på ski med Nor­ges kron­prins Haa­kon i de nor­ske fj el­de. Kron­prin­sen af Nor­ge hav­de dog ik­ke an­det end ro­sen­de ord til overs for den dan­ske tron­føl­ger, da lø­bet var ov­re. Kron­prins Fre­de­rik lag­de el­lers godt ud og var til at be­gyn­de med kun få mi­nut­ter bag kron­prins Haa­kon, da de i går delt­og i Bir­ke­be­i­ne­ren, der er Nor­ges æld­ste lan­grendsløb, og som stræk­ker sig 54 ki­lo­me­ter fra by­en Re­na til Lil­le­ham­mer. Den nor­ske fø­ring blev imid­ler­tid ud­byg­get un­der lø­bet, og den roy­a­le nord­mand end­te i mål med en tid på 4 ti­mer og 1o mi­nut­ter, hvil­ket var 55 mi­nut­ter hur­ti­ge­re end hans dan­ske ’ kol­le­ga’, som kryd­se­de mål­stre­gen eft er eft er 5 ti­mer og 5 mi­nut­ter på ski.

Til trods for sin kla­re sejr hav­de kron­prin­sen af Nor­ge dog kun ro­sen­de ord til overs for kron­prins Fre­de­rik.

» Det er im­po­ne­ren­de, at kron­prins Fre­de­rik stil­le­de op, og han er i bed­re form end mig. Men det­te løb og dis­se for­hold pas­ser nok mig bed­re, « sag­de han til NRK, da da­gens stra­bad­ser var ov­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.