BTs le­der fre­dag: ’ Nu kan det be­ta­le sig at ar­bej­de’

BT - - DEBAT -

UGENS DE­BAT

læs he­le le­de­ren på bt. dk/ le­der

Op­po­si­tio­nen ta­ler om en ’ mas­sa­kre’, men det nye kon­tant­hjælpsloft er sund for­nuft . (...) ind­fø­res for at ska­be et yder­li­ge­re in­ci­ta­ment for den en­li­ge mor og an­dre til at kom­me væk fra off ent­lig for­sør­gel­se og ud i ar­bej­de. De får nu en ek­stra øko­no­misk gu­lerod ved at fi nde et job, og det er god, bor­ger­lig po­li­tik (...)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.