Narko dræ­ber 21- årig kvin­de

BT - - NYHEDER -

NYT STOF I OMLØB En 21- årig kvin­de dø­de lør­dag mor­gen ef­ter at ha­ve ind­ta­get et far­ligt narko­ti­kum i Sil­ke­borg. Der er ta­le om et nyt stof, som ik­ke tid­li­ge­re er set ud­bredt, op­ly­ser Midt- og Ve­stjyl­lands Po­li­ti.

» Vi ad­va­rer i pres­sen om far­lig narko, der er i omløb i Sil­ke­borg. En 21- årig kvin­de er død – hun blev ind­bragt til sy­ge­hu­set fra en adres­se i Sil­ke­borg lør­dag mor­gen og dø­de klok­ken 08.53, « si­ger vagt­chef Kjeld Ne­der­gaard.

En an­den kvin­de er og­så ind­lagt ef­ter at ha­ve ind­ta­get stof­fet, men hun over­le­ver.

» Den af­dø­de er ik­ke kendt i narko­mil­jø­et. Den an­den over­le­ver, og hun kan for­tæl­le, at det er købt på en adres­se i Sil­ke­borg, « si­ger Kjeld Ne­der­gaard.

Vagt­che­fen for­tæl­ler, at der for­ment­lig er ta­le om et syn­te­tisk stof, der alt­så er me­get far­ligt at ind­ta­ge. Den af­dø­de blev ind­bragt til sy­ge­hu­set fra en adres­se på Estrups­ga­de i Sil­ke­borg. Stof­fet er købt på en end­nu ik­ke fast­lagt adres­se i by­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.