ROULADE PÅ EN NY

BT - - SØNDAG -

SØN­DAG 20. MARTS 2016

Schweizi­ske Ga­bi og dan­ske Jakob er beg­ge kok­ke med er­fa­ring fra Mi­che­lin­re­stau­ran­ter i Schweiz, Spa­ni­en, New York og Dan­mark. Sam­men for­lod de kok­ke­fa­get for i ste­det at la­ve sø­de sa­ger i de­res egen ka­ge­bu­tik, Leck­er­ba­er, på Øster­bro i Kø­ben­havn. Bu­tik­ken har ho­ved­fo­kus på småka­ger og sæl­ger og­så ’ dough to go’ – dej ud af hu­set. I BT le­ve­rer par­ret op­skrift er på ka­ger og des­ser­ter – bå­de klas­si­ske og ny­ska­ben­de . Læs me­re om dem, bu­tik­ken, de­res ka­ger og sø­de sa­ger på leck­er­ba­er. dk el­ler følg dem på In­s­ta­gram @ leck­er­ba­er.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.