De for­år

Hvis jeg ger­ne vil im­po­ne­re en kvin­de, må jeg bru­ge no­get an­det end mit ud­se­en­de, og den hur­tig­ste vej er at væ­re sjov

BT - - SØNDAG -

’’

Kvin­den tæn­der på det, hun hø­rer man­den si­ge, og hans ud­strå­ling. Kvin­den vil ven­te med at ha­ve sex, for­di hun ved, at hvis hun går i seng med man­den, in­den hen­des fø­lel­ser for ham er på plads, får hun in­tet el­ler ik­ke så stort ud­byt­te af samvæ­ret

Martin Øster­gaard, te­ra­pe­ut og for­fat­ter,

i bo­gen ’ Vej­en til kvin­dens hjer­te’ ( 2001)

Kvin­der el­sker, at man er nys­ger­rig – at du gi­der læ­re og vi­de no­get me­re om dem. No­get, de kan for­tæl­le el­ler vi­se dig [...]. Du kan træ­ne din nys­ger­rig­hed på ven­ner og på din ar­bejds­plads – ja, fak­tisk på al­le om­rå­der i li­vet – ved at tvin­ge dig selv til det lil­le jour­na­list­tri­ck med al­tid at stil­le ’ hv’- spørgs­mål: hvor­dan, hvor­for, hvor­når, hvor læn­ge

Jakob Ol­rik, se­xo­log, for­fat­ter og fored­rags­hol­der,

på Eu­ro­man. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.