FØR­STE KYS AF­GØR FOR­HOL­DET

BT - - SØNDAG -

Det før­ste kys

er af­gø­ren­de for, om et for­hold bli­ver til me­re. Vi men­ne­sker bru­ger kys til at vur­de­re en po­ten­ti­el part­ner og fi nde svar på spørgs­må­let ’ Kan det her bli­ve til me­re?’. Det vi­ser forsk­ning fra Ox­ford Uni­ver­si­ty . » Vur­de­rin­gen af en part­ner bli­ver me­re og me­re in­tim, eft er­hån­den som et for­hold ud­vik­ler sig, « si­ger for­sker Ro­bin Dun­bar til Me­di­cal­daily. com.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.