2,08

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det er svært at se, at Man­che­ster Ci­ty skal væ­re så klar fa­vo­rit i den­ne kamp. For­svars­ge­ne­ral Vin­cent Kom­pa­ny er nem­lig igen ude med en ska­de, li­ge­som Ba­cary Sag­na hel­ler ik­ke for­ven­tes klar. Man­che­ster Ci­ty har des­u­den ik­ke slå­et et top 12- hold i Pre­mi­er Le­ague si­den slut­nin­gen novem­ber sva­ren­de til ot­te kam­pe i træk, og mø­der et Uni­ted- hold, som trods alt har vist tegn på bed­ring. Det er en ulem­pe for spil­let, at Uni­ted spil­le­de kamp tors­dag mod Li­ver­pool, men al­li­ge­vel er det svært at se, at der skal ik­ke væ­re vær­di i po­int til gæ­ster­ne.

Od­dset er fun­det hos Bet365 ( asi­an + 0,5)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.