1,91

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Gan­ske in­ter­es­sant odds på, at beg­ge hold ik­ke sco­rer i den­ne kamp. Det har væ­ret me­get få mål i Brønd­bys hjem­me­kam­pe i den­ne sæ­son, hvil­ket blandt an­det hæn­ger sam­men med, at ba­nen ik­ke er fan­ta­stisk. Brønd­by mø­der her et Es­b­jerg- hold, som ser me­get bed­re ud de­fen­sivt nu end i eft er­rå­et, og li­ge præ­cis Jonas Dals tak­tik har Brønd­by haft det svært med at fi nde løs­nin­ger imod, da han var træ­ner i Ho­bro. Auri Sk­ar­ba­li­us er hel­ler ik­ke kendt for at væ­re en off en­siv træ­ner, så her spil­les på, at mindst ét af hol­de­ne ik­ke får sco­ret i kam­pen.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.