3,50

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Der er dømt lo­kal- og gy­sero­p­gør i det nor­den­gel­ske, og det kan me­get nemt en­de i en po­int­de­ling. Newcast­le har få­et Ra­fa­el Be­ni­tez som ma­na­ger, og i Lei­ce­ster fi k vi en smags­prø­ve på, hvad det gør ved hol­det – der bli­ver sat­set me­re på or­ga­ni­sa­tio­nen og spil­let med min­dre ri­si­ko, og da det­te er en kamp, man ba­re ik­ke må ta­be, kom­mer Newcast­le næp­pe på ba­nen med en me­get off en­siv indstil­ling. Sun­der­land- ma­na­ger Sam Al­lar­dy­ce er og­så en ma­na­ger, som spil­ler med lav ri­si­ko, så alt an­det li­ge skal kryds- od­dset væ­re me­get in­ter­es­sant.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.