Nej, al­le pro­ble­mer bli­ver man­gedoblet

BT - - NYHEDER - MARTIN HEN­RIK­SEN

ik­ke råd til 37.000 ik­ke- ve­st­li­ge ind­van­dre­re om året. Øko­no­mi­en er selv­føl­ge­lig af­gø­ren­de, men det sto­re spørgs­mål er, om vi be­va­rer Dan­mark dansk. Det her er en be­gyn­den­de ud­skift ning af den dan­ske be­folk­ning. Det ly­der dra­ma­tisk, men det er re­elt det, der vil ske. Vi vil stil­le og ro­ligt mi­ste vo­res egen iden­ti­tet, og spørgs­må­let er, hvad det er for et land, vi gi­ver vi­de­re til vo­res eft er­kom­me­re.

VI HAR SLET

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.