Ci­ta­tet

BT - - NYHEDER -

Tho­mas Lar­sen Det kan kom­me til at ska­de ham, at bil­le­det ser så ro­det og for­vir­ret ud. Ma­nu ka­ner rundt mel­lem for­skel­li­ge po­si­tio­ner. Det go­de spørgs­mål er, om væl­ger­ne er pa­ra­te til at føl­ge ham gen­nem de man­ge skift , sving og kol­bøt­ter, han har fo­re­ta­get

Po­li­tisk kom­men­ta­tor, på berlingske. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.