Ek­sil- ti­be­ta­ne­re væl­ger ny po­li­tisk le­der

BT - - NYHEDER -

88.000 stem­me­be­ret­ti­ge­de ek­sil- ti­be­ta­ne­re i 13 lan­de gik i går i gang med at væl­ge, hvem der skal stå i spid­sen for Den Cen­tra­le Ti­be­tan­ske Ad­mi­ni­stra­tion ( CTA) i de næ­ste fem år.

Le­de­ren har gan­ske vist ik­ke no­gen for­mel magt, da in­gen lan­de an­er­ken­der ek­sil­par­la­men­tet, men al­li­ge­vel læg­ger ti­be­ta­ner­ne vægt på at væl­ge en ny le­der, der skal le­de kam­pen for et frit Ti­bet.

Ti­be­ta­ner­nes ån­de­li­ge le­der Da­lai La­ma trå­d­te til­ba­ge fra den po­li­ti­ske post i 2011, og si­den har 48- åri­ge Lobsang San­gay fun­ge­ret som pre­mi­er­mi­ni­ster. Han er og­så fa­vo­rit i den igang­væ­ren­de af­stem­ning, hvor hans di­rek­te mod­stan­der er 49- åri­ge Pen­pa Tse­ring. Beg­ge er til­hæn­ge­re af at bru­ge fre­de­li­ge mid­ler for at op­nå stør­re med­be­stem­mel­se i Ti­bet. Ki­na be­sat­te Ti­bet i 1950.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.