’ Ga­me of Thro­nes’stjer­ne: Jeg er gravid

BT - - NYHEDER -

Sku­e­spil­le­ren Ca­ri­ce van Hou­ten, der blandt an­det er kendt for sin rol­le som trold­kvin­den Me­lisan­dre i HBO- se­ri­en ’ Ga­me of Thro­nes’, ven­ter sit før­ste barn.

Det be­kræf­ter den 36- åri­ge sku­e­spil­ler på de so­ci­a­le me­di­er med en re­fe­ren­ce til den po­pu­læ­re se­rie.

» Ja, det er sandt. Lad vit­tig­he­der­ne om skyg­ge­ba­by­er be­gyn­de, « skri­ver den hol­land­ske sku­e­spil­ler til et bil­le­de på det so­ci­a­le me­die In­s­ta­gram af sig sam­men med sku­e­spil­ler- kæ­re­sten Guy Pear­ce, der blandt an­det er kendt fra fil­men ’ Me­men­to’.

Re­fe­ren­cen til skyg­ge­ba­by­er kom­mer, ef­ter at Ca­ri­ce van Hou­ten i rol­len som trold­kvin­den Me­lisan­dre i ’ Ga­me of Thro­nes’ fø­der et ondt væ­sen i form af en skyg­ge­ba­by, og det får nu den kom­men­de mor til at for­be­re­de sig på di­ver­se ba­by- jo­kes frem­over.

Par­ret, der blev ryg­tet sam­men i be­gyn­del­sen af året, er lyk­ke­li­ge over den snar­li­ge fa­mi­lie­for­ø­gel­se, med­del­er en tals­mand for sku­e­spil­le­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.