24 SI­DER DAN­MARKS SPORT­SA­VIS – LÆS ME­RE PÅ bt. dk/ sport SPOR­TEN

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Der skal ske nog­le sto­re æn­drin­ger i DHF, som kan gi­ve Klavs Bruun Jør­gen­sen or­dent­li­ge ar­bejds­be­tin­gel­ser til at gen­nem­fø­re den re­vo­lu­tion, han ger­ne vil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.