Mourin­ho spø­ger - og Uni­ted vin­der der­by

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

no­get sjæl­dent at jub­le over.

En an­den sag, der kan fø­re til ju­bel, er ryg­tet om, at Mourin­ho over­ta­ger ma­na­ger­sæ­det til som­mer. Den 53- åri­ge po­rtu­gi­ser er dog kendt for ik­ke at gø­re stor brug af klub­ber­nes eg­ne ta­len­ter, hvil­ket kan gå ud over en spil­ler som Marcus Rashford. Af­slø­ren­de Mourin­ho- klau­sul 141 mil­li­o­ner kro­ner. Så me­get ind­kas­se­rer José Mourin­ho, hvis han IK­KE bli­ver træ­ner for Man­che­ster Uni­ted til som­mer. Nyhe­den kom­mer fra El Pais, der har in­for­ma­tio­nen fra en ano­nym kil­de i Mourin­hos agent­fi rma.

El Pais skri­ver og­så, at Mourin­ho mod­ta­ger en kom­pen­sa­tion på 6,4 mio. eu­ro, hvis han ik­ke bli­ver præ­sen­te­ret som Man­che­ster Uni­ted- ma­na­ger in­den 1. maj. - og yder­li­ge­re 10 mio. eu­ro, hvis han ik­ke er præ­sen­te­ret 1. ju­ni.

Mens træ­ner­sæ­det i Man­che­ster Uni­ted er be­hæft et med spe­ku­la­tio­ner, er der an­der­le­des klar­hed over sa­ger­ne i Man­che­ster Ci­ty. 1. juli over­ta­ger suc­ce­stræ­ne­ren Pep Gu­ar­di­o­la tøj­ler­ne i klub­ben, men even­ty­ret kan star­te grimt. Med søn­da­gens ne­der­lag - samt ska­den til må­l­mand Joe Hart - er Man­che­ster Ci­ty i fa­re for ik­ke at kva­li­fi ce­re sig til Cham­pions Le­ague næ­ste sæ­son.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.