Dansk ra­cer­kvin­de vin­der 12- ti­mer­sløb på Se­bring- ba­nen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Den dan­ske ra­cer­kvin­de Chri­sti­na Ni­el­sen vandt i går tra­di­tions­lø­bet 12 Hours of Se­bring i GTD- klas­sen. Sam­men med ita­li­e­ne­ren Ales­san­dro Balzan og ame­ri­ka­ne­ren Jeff Se­a­gal holdt trio­ens Fer­ra­ri sig ak­ku­rat for­an kon­kur­ren­ter­ne ved lø­bet i Fl­o­ri­da.

Blot få se­kun­der eft er fulg­te en grup­pe med tre kon­kur­ren­ter.

I GTLM- klas­sen blev Mi­cha­el Chri­sten­sen num­mer tre sam­men med en newze­alæn­der og en fransk­mand i de­res Pors­che. Blot fem se­kun­der ad­skil­te trio­en fra den vin­den­de Cor­vet­te, mens der var to se­kun­der op til en BMW på an­den­plad­sen i klas­sen.

Un­der­vejs blev lø­bet afb rudt i me­re end to ti­mer på grund af et kraft igt regn­vejr. Om­kring 140.000 til­sku­e­re over­væ­re­de det tra­di­tions­ri­ge løb.

Tid­li­ge­re har Tom Kri­sten­sen vun­det ad­skil­li­ge gan­ge på Se­bring.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.