DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DM i Tips er nu gå­et ind i den af­gø­ren­de fa­se. Der re­ste­rer nu kun én run­de, og lør­da­gens kupon blev en af de svæ­re­ste i den­ne sæ­son.

Så­le­des kik­se­de fl ere stor­fa­vo­rit­ter som Chel­sea og Burn­ley, hvor spe­ci­elt Wol­ver­hamp­tons ud­lig­ning i Burn­ley var hård for tip­per­ne.

Det be­ty der så, at tre mand er i front af DM i Tips med 53 rig­ti­ge eft er fem uger, og pud­sigt nok er de al­le tre fra Jyl­land, så det lig­ner et jysk op­gør om tips­gul­det.

På reg­len om fl est vund­ne kro­ner, lig­ger Hans K. Høj fra Bra­brand num­mer ét, med Ni­els D. Jensen og Finn E. Poul­sen på de næ­ste plad­ser.

Selv om kupo­nen var svær, lyk­ke­des det al­li­ge­vel for en en­kelt tip­per at ram­me de 13 rig­ti­ge tip­s­tegn og der­med ud­lø­se mil­li­onga­ran­tien, mens der blot var to tip­pe­re, der kun­ne ram­me 12 rig­ti­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.