1,60

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Pe­tro­lul Ploiesti lig­ner al­le­re­de nu en sik­ker nedryk­ker. Man er op­pe på nu ni ne­der­lag i træk og på frem­med græs har man blot hen­tet ét po­int i de se­ne­ste 11 kam­pe. Man har skift et en del ud i vin­ter­pau­sen i spil­ler­trup­pen, og det vir­ker end­nu ik­ke til, at det nye hold kan la­ve mirak­let og bli­ve op­pe. CFR Cluj lig­ger li­ge over stre­gen, men kun for­di, at hol­det fi k fra­truk­ket 10 po­int – hav­de man ik­ke få­et det fra­træk, hav­de man ført nedryk­nings­spil­let. De har godt nok An­drei Mu­resan i ka­ran­tæ­ne, men bli­ver sta­dig me­get kla­re fa­vo­rit­ter hér.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.