2,05

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Cler­mont spil­ler me­get aty pisk i for­hold til de an­dre hold i ræk­ken, da man spe­ci­elt på eget græs spil­ler me­get off en­sivt. Så­le­des har beg­ge hold sco­ret i de se­ne­ste seks kam­pe i Cler­mont, og det vil over­ra­ske me­get, hvis Cler­mont skift er stil til det­te op­gør. Det skal selv­føl­ge­lig med, at Red Star ik­ke er no­get spe­ci­elt må­l­far­ligt hold, men det må for­ment­lig und­væ­re den stær­ke for­sva­rer Lloyd Pa­lun, hvil­ket skal ta­le for det­te spil. Da beg­ge hold le­ver med uaf­gjort i den tæt­te top­strid, spil­les der­for beg­ge hold sco­rer, da der så og­så er ge­vinst ved 1- 1.

Od­dset er fun­det hos Spor­ting­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.