2,20

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Beg­ge hold er sta­dig med i kam­pen om at kom­me i play­off , men indtil vi­de­re har man væ­ret for usta­bi­le til at nå helt med frem. Avel­li­no spil­ler dog frisk til, og er og­så det mest må­l­ri­ge hold af al­le i ræk­ken, og da de kun kan bru­ge sejr i dag, hvis de for al­vor skal blan­de sig i top­stri­den, så man må gå ud fra, at de kom­mer off en­sivt ud til kam­pen. Her gæl­der det et Ter­na­na- hold, som ik­ke er godt kø­ren­de for ti­den. Det er be­kym­ren­de, at de ik­ke har sco­ret tre gan­ge i træk, men har sta­dig 17 ud af 31 kam­pe i sæ­so­nen med tre scor­in­ger el­ler me­re.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.