Af­sked

BT - - NYHEDER -

Af­skeds­re­cep­tion hos DBU, som Mor­ten Ol­sen har spil­let og ar­bej­det for i 35 år. Vær­digt punk­tum for den af­gå­e­de land­stræ­ner, der kun­ne la­de sig hyl­de til award om aft enen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.