Fol­kets An­ker

BT - - NYHEDER -

JERN AN­KER af de sid­ste par styk­ker var hvert ene­ste af hans år fyldt til bri­ste­punk­tet med al det, han holdt af, al dét, der gav hans liv me­ning. Stort som småt. Me­get af det er do­ku­men­te­ret. Det kan man se i kæl­de­ren un­der BT, hvor de gam­le sort- hvi­de fo­to­gra­fi­er af An­ker Jør­gen­sen fyl­der et par me­ter, står li­net op i bru­ne pa­pir­spo­ser i én lang ræk­ke. Op­delt i be­gi­ven­he­der og si­tu­a­tio­ner, i po­rtræt­ter og fa­mi­lie­bil­le­der.

Vi har gra­vet i po­ser­ne, og her er, hvad vi fandt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.