Ci­ta­tet

BT - - NYHEDER -

Las­se El­le­gaard Det, An­ker Jør­gen­sen vil­le, var oft est sym­pa­tisk set ne­de­fra, om­end det set oven­fra ik­ke al­tid var na­tio­nalø­ko­no­misk ra­tio­nelt. (...) Han var den sid­ste ar­bej­der på sit par­tis hø­je­ste post. Og man kan vel si­ge den sid­ste ar­bej­der­helt

Jour­na­list, i In­for­ma­tions ne­kro­log

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.