Et ton py­tonslan­ger

BT - - NYHEDER -

Bi­o­lo­ger i det syd­li­ge Fl­o­ri­da har over de se­ne­ste 90 da­ge fan­get bur­me­si­ske py­tonslan­ger, som til­sam­men ve­jer godt et ton. Bi­o­lo­ger­ne er fra na­tur­be­va­rings­af­de­lin­gen Con­ser­van­cy of Sout­hwest Fl­o­ri­da på De­ni­sonu­ni­ver­si­te­tet, og op­lys­nin­ger­ne står på af­de­lin­gens hjem­mesi­de. Slan­ger­ne er fan­get i Col­li­er Co­un­ty i det syd­ve­st­li­ge Fl­o­ri­da.

Der er ta­le om til­sam­men 43 slan­ger. En af dem ve­jer 70 ki­lo. Py­tonslan­ger er ik­ke en op­rin­de­lig del af na­tu­ren i Fl­o­ri­da. De har for­ment­lig væ­ret kæ­le­dyr, men er slup­pet fri af de­res eje­re. I åre­vis er der ble­vet fle­re og fle­re i bl. a. Everg­la­de- sum­pe­ne, og bi­o­lo­ger si­ger, at py­tonslan­ger­ne nu er øverst i fø­de­kæ­den i om­rå­det - alt­så hø­je­re end al­liga­to­rer, skri­ver avi­sen Mi­a­mi He­rald.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.