Fær­re dan­ske­re ejer svensk fe­ri­e­hus

BT - - NYHEDER -

Sven­ske fe­ri­e­hu­se er fort­sat po­pu­læ­re blandt dan­ske­re, men in­teres­sen for at eje en øde­gård på den an­den si­de af Øre­sund har til­sy­ne­la­den­de top­pet.

Nor­dea Kre­dit er ved hjælp af tal fra Sta­ti­stiska Cen­tral­byrån nå­et frem til, at an­tal­let af dan­ske­re, der ejer et svensk fri­tids­hus, er fal­det for tred­je år i træk.

Sid­ste år var der 11.267 af slagsen, og det er sta­dig to en halv gang så man­ge som ved årtu­sind­skif­tet, hvor Øre­sunds­bro­en åb­ne­de. Det er dog sam­ti­dig 428 fær­re end i 2012, hvor tal­let top­pe­de.

Bo­li­gø­ko­nom Li­se Nytoft Berg­mann fra Nor­dea Kre­dit for­kla­rer fal­det med, at det er ble­vet bil­li­ge­re at kø­be som­mer­hus i Dan­mark, end det tid­li­ge­re har væ­ret.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.