Kon­ser­va­tiv Ung­dom i mod­vind

BT - - NYHEDER -

Uro og kon­flikt er ik­ke frem­medord for Kon­ser­va­tiv Ung­dom, men de se­ne­ste da­ge har al­li­ge­vel budt på me­re end nor­malt. En split­tel­se i den 112 år gam­le or­ga­ni­sa­tion før­te til eks­klu­sio­ner kort før we­e­ken­dens lands­råd.

Det før­te igen til, at for­mand An­dreas Wei­din­ger, selv blev eks­klu­de­ret kort før lands­rå­det.

Dra­ma­et og dis­kus­sio­ner­ne tog til i en grad, der be­tød, at lands­rå­det i en læn­ge­re pe­ri­o­de var en af de mest om­tal­te be­gi­ven­he­der på det so­ci­a­le me­die Twit­ter. Det lyk­ke­des på lands­rå­det for An­dreas Wei­din­ger at stil­le op for en an­den af­de­ling af KU, og der­med er han fort­sat for­mand.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.