Kul­tur ’ Det er svært at få folk

BT - - KULTUR -

Det er bå­de spæn­den­de og sam­ti­dig en svær gen­re at la­ve ko­me­die. Jeg har al­drig fun­det det sær­ligt van­ske­ligt, at la­ve hver­ken gys el­ler tra­ge­die Ole Bor­nedal, in­struk­tør

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.