Ol­sens fan­ta­sti­ske

BT - - SPORTEN -

FEST spil­le­re, han gen­nem de se­ne­ste 15 år har haft fin­gre­ne i på lands­hol­det.

De fle­ste af dem var og­så på plads i Tap1 i af­tes, da Ol­sen un­der Dansk Fod­bold Award 2016 blev op­ta­get i fod­bol­dens Hall of Fa­me, li­ge­som hans for­gæn­ge­re på land­stræ­ner­po­sten var det. Og det skor­te­de ik­ke på hyl­de­sten til man­den, der har teg­net fod­bol­den i rødt og hvidt si­den 70’ er­ne. Først som spil­ler og lands­holds­an­fø­rer – si­den som Eu­ro­pas længst sid­den­de land­stræ­ner. Sepp Piontek, tidl. land­stræ­ner » Han har væ­ret en af de vig­tig­ste spil­le­re på lands­hol­det, da vi skød det dan­ske lands­hold i gang og blev kendt i ver­den. I de 11 år, jeg har væ- ret land­stræ­ner, var han ene­stå­en­de. Han var en af de sto­re ind­pi­ske­re på hol­det. En mand, der al­tid var pa­rat og al­tid var en ge­ne­ral. Det sam­me var han, da han se­ne­re blev træ­ner. Han hav­de stor suc­ces og kva­li­fi­ce­re­de Dan­mark man­ge gan­ge til slut­run­der. Jeg kan kun si­ge det bed­ste om Mor­ten Ol­sen. «

» Han var en, som de un­ge spil­le­re kun­ne se op til. Han har støt­tet dem, og han var en som ik­ke var ban­ge for at ta­ge an­svar. Han er en le­der­ty­pe, og det vi­ste han og­så som træ­ner. « Bo Jo­hans­son, tidl. land­stræ­ner » Jeg nå­e­de ik­ke at kom­me til hans re­cep­tion. Vi kom først klok­ken 13. Men vi er her for fe­sten i af­ten. Vi har næ­sten væ­ret her al­le år. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.