KOM­MEN­TAR

BT - - SPORTEN - BENJA­MIN MUNK LUND,

BTS SPORT­S­CHEF

» Der er skre­vet man­ge ord om kam­pen mod Sov­je­tu­ni­o­nen, og jeg har set et ci­tat fra Jan Møl­by, der lang tid eft er kam­pen var spil­let, sag­de, at ’ jeg sad på bæn­ken, og al­drig har jeg set en bed­re fod­bold­kamp.’ Ty­pisk Jan. Og så er det, jeg tæn­ker: Møl­by på bæn­ken! Så­dan en fan­ta­stisk spil­ler var på bæn­ken, det si­ger lidt om, hvor let han hav­de det, ham Sepp Piontek. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.