DEN SIK­RE

BT - - SPORTEN -

FC Midtjyl­land har blot vun­det tre gan­ge de se­ne­ste 17 kam­pe, og der­for vur­de­rer book­ma­ke­ren Nor­di­cBet, at træ­ner Jess Thorup er stor­fa­vo­rit til at bli­ve fy­ret som den næ­ste su­per­liga­træ­ner i in­de­væ­ren­de sæ­son.

Dét ud­fald be­ta­ler blot pen­ge­ne 1,45 gan­ge igen.

Se­ne­st smed de for­sva­ren­de me­stre en 2- 0- pau­se­fø­ring væk ved at ind­kas­se­re tre mål i an­den halv­leg mod Søn­derjy­ske. Med an­dre ord: Det går ik­ke su­per godt i det midtjy­ske.

Net­op der­for vur­de­rer book­ma­ke­ren Nor­di­cBet, at Jess Thorup er stor­fa­vo­rit til at bli­ve næ­ste Superliga- træ­ner, som får en fy­re­sed­del.

» Som hold har FC Midtjyl­land ik­ke ud­vik­let sig un­der Thorups le­del­se. Sna­re­re tværtimod. Der mang­ler et fast spil­kon­cept, og nye spil­le­re er ik­ke i til­stræk­ke­lig grad ble­vet in­te­gre­ret, « si­ger Nor­di­cBets od­ds­sæt­ter Ton­ni Munk Jensen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.