1,85

BT - - SPORTEN -

Søn­derjy­ske var langt fra top­ni­veau­et til­ba­ge i eft er­å­ret, da man var med i Cham­pions Le­ague, men jo tæt­te­re vi er kom­met på slut­spil­let, des skar­pe­re har man set ud. Me­stre­ne gjor­de kort pro­ces i kvart­fi na­len mod Aal­borg, og selv om Es­b­jerg er lo­kal­ri­va­ler, så har man haft et glim­ren­de tag på dem så langt. Fi­re af fem kam­pe i grund­spil­let blev vun­det i or­di­nær tid, og hvor Søn­derjy­ske sik­kert gik vi­de­re til se­mi­fi na­len, var Es­b­jerg i over­ra­sken­de sto­re pro­ble­mer mod Rø­d­ov­re, hvor det li­ge så godt kun­ne ha­ve svun­get den an­den vej. Spil 1- tal­let.

Od­dset er fun­det hos Unibet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.