2,10

BT - - SPORTEN -

Dar­ling­ton er på vej til­ba­ge eft er en kon­kurs, der send­te det gam­le liga­hold langt ned i ræk­ker­ne, og de frem­står li­ge nu som det stær­ke­ste hold i ræk­ken, og på frem­med græs har man gjort det godt på det se­ne­ste med syv sej­re i de se­ne­ste ot­te kam­pe. Nantwich er på pa­pi­ret og­så i god form, men hol­dets sej­re er kom­met mod hold fra den ne­der­ste del af ta­bel­len. Vi skal fak­tisk til­ba­ge til ok­to­ber for at fi nde den se­ne­ste sejr over et hold fra den bed­ste halv­del af ta­bel­len, og nu og her vir­ker Dar­ling­ton så me­get stær­ke­re, at 2- tal­let prø­ves.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.