Aung San Suu Kyi med i ny re­ge­ring

BT - - NYHEDER -

My­an­mars Aung San Suu Kyi bli­ver uden­rigs­mi­ni­ster i den nye re­ge­ring, op­ly­ser hen­des par­ti til nyheds­bu­reau­et AFP. My­an­mars nyvalg­te præ­si­dent no­mi­ne­re­de tid­li­ge­re det bur­me­si­ske de­mo­kra­ti­i­kon til en plads i den nye re­ge­ring i My­an­mar. Den tid­li­ge­re no­bel­pris­mod­ta­gers navn har væ­ret nævnt i for­bin­del­se med bå­de uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et, ud­dan­nel­ses­mi­ni­ste­ri­et, ener­gi­mi­ni­ste­ri­et samt mi­ni­ster for præ­si­dent­kon­to­ret. Den nye re­ge­ring bli­ver for­melt ned­sat i april.

Aung San Suu Kyis par­ti, Na­tio­nal Liga for De­mo­kra­ti ( NLD), vandt en jord­s­kreds­sejr ved par­la­mentsval­get i novem­ber, men for­fat­nin­gen, der er ud­ar­bej­det af den tid­li­ge­re mi­li­tærjun­ta, for­by­der Suu Kyi at stil­le op til po­sten som præ­si­dent. Den post har hen­des næ­re ven Htin Ky­aw si­den ind­ta­get, og Aung San Suu Kyi har svo­ret, at hun vil le­de lan­det via præ­si­den­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.