Wre­st­ler sen­der me­die i tove­ne

BT - - NYHEDER -

En rets­sag mel­lem wre­st­le­ren Hulk Ho­gan og me­di­e­hu­set Gawker tru­er med at klem­me li­vet ud af det græn­se­sø­gen­de me­die. Den kend­te actionhelt med det bor­ger­li­ge navn Ter­ry Bol­lea er nem­lig ble­vet til­kendt yder­li­ge­re 165 mil­li­o­ner kro­ner, ef­ter at Gawker har of­fent­lig­gjort et vi­deoklip, hvor den 62- åri­ge be­rømt­hed har sex med sin vens ko­ne.

De 165 mil­li­o­ner skal læg­ges oveni en er­stat­nings­sum på næ­sten 762 mil­li­o­ner kro­ner, som wre­st­le­ren med det ka­rak­te­ri­sti­ske af­far­ve­de over­skæg og ban­da­na­en blev til­kendt i sid­ste uge.

Det ske­te med den be­grun­del­se, at Ho­gan hav­de lidt øko­no­misk og fø­lel­ses­mæs­sig ska­de på grund af den me­get om­tal­te sag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.