Ci­ta­tet

BT - - NYHEDER -

Kri­sti­an Jensen Jeg er for­fær­det og vred over, hvad der er sket i Bruxelles. Den for­fær­del­se skal bru­ges til at kom­me på tæ­er­ne og væ­re op­mærk­som­me, og vre­den skal bru­ges til, at vi kan ar­bej­de rig­tigt og tæt sam­men for in­ter­na­tio­nalt at be­kæm­pe ter­r­o­ris­me og for at slå den til­ba­ge

Uden­rigs­mi­ni­ster ( V) til dr. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.